Patron Parafii Leszczyniec

C

Bartłomiej Apostoł to święty Kościoła katolickiego i prawosławnego, który jest patronem Parafii Leszczyniec. Tradycja chrześcijańska ma niewiele do powiedzenia na temat jego osoby. Znajduje się on w cieniu pozostałych Apostołów. W Ewangeliach nosi dwa imiona: Bartłomiej („syn oracza”) i Natanael („Bóg dał”). Św. Jan podaje, że pochodzi z Kany Galilejskiej – miejsca, w którym Chrystus dokonuje pierwszego cudu – i szczegółowo opisuje pierwsze spotkanie Natanaela z Chrystusem (J 1, 35-51), którego jest naocznym Świadkiem.

Czytaj dalej »