Olimpiada Geopolityczna 2018

PALIMPSEST

POLSKIE TOWARZYSTWO GEOPOLITYCZNE

zaprasza wszystkich uczniów – gimnazjów i szkół średnich

oraz studentów i doktorantów do udziału

w dorocznym konkursie o charakterze międzynarodowym pt.

OLIMPIADA GEOPOLITYCZNA

Szczegółowe informacje i Regulamin Olimpiady na stronie PTG: ptg.edu.pl


Geopolityka – nauka badająca wpływ czynników geograficznych na zjawiska i procesy społeczno-polityczne .

Facebook Comments

Comments are closed.