Patron Parafii Leszczyniec

C

Bartłomiej Apostoł to święty Kościoła katolickiego i prawosławnego, który jest patronem Parafii Leszczyniec. Tradycja chrześcijańska ma niewiele do powiedzenia na temat jego osoby. Znajduje się on w cieniu pozostałych Apostołów. W Ewangeliach nosi dwa imiona: Bartłomiej („syn oracza”) i Natanael („Bóg dał”). Św. Jan podaje, że pochodzi z Kany Galilejskiej – miejsca, w którym Chrystus dokonuje pierwszego cudu – i szczegółowo opisuje pierwsze spotkanie Natanaela z Chrystusem (J 1, 35-51), którego jest naocznym Świadkiem.

Tradycja starochrześcijańska podaje, że po zesłaniu Ducha Świętego, Bartłomiej udaje się do IndiiInni pisarze starochrześcijańscy twierdzą, że Bartłomiej działa także w Arabii Saudyjskiej, Etiopii, Persji, Mezopotamii oraz Armenii – najstarszym państwie chrześcijańskim na świecie. W Armenii miał pozyskać dla wiary królewskiego brata Polimpiusza wraz z całą rodziną, za co rozgniewany król Astyages nakazał uwięzić Bartłomieja i poddać torturom, by zmusić go do wyrzeczenia się nauki Chrystusa. Kiedy to nie pomogło, polecił go ukrzyżować, a następnie ściąć mieczem. Od VII wieku utarła się tradycja, że przed samą śmiercią żywcem zdarto z niego skórę. Śmierć męczeńską poniósł około 70 roku. Z apokryfów o św. Bartłomieju zachowały się m.in. Ewangelia Bartłomieja, która zawiera relację z przełamania bram piekieł i Apokalipsa Bartłomieja. Kazania gnieźnieńskie z XV w. zawierają na dzień św. Bartłomieja jedno z najobszerniejszych kazań. Uważany za patrona rodu Piastów. W czasach reformacji to skuteczny obrońca wiary. Dziś jest patronem wielu – rzeźników, garbarzy, introligatorów, siodlarzy, szewców, tynkarzy, górników, krawców, piekarzy, sztukatorów, sprzedawców oliwy, serów i soli. Ponadto uznawany za patrona bartników, pasterzy, właścicieli winnic, grzybiarzy, rolników. Drugim patronem Parafii jest św. Jan Nepomucen.

unnamed1

Dolnym obrazem w głównym ołtarzu dawnego kościoła ewangelickiego jest owalny obraz Jana Nepomucena adorującego krzyż wznoszony w prawej ręce. Wokół głowy ma pięć gwiazd – w tle widoczny aniołek z męczeńskim wieńcem życia na chmurce, poniżej większy anioł. Ołtarz pochodzi z Bartoszewa, późniejszego Uniemyśla. Przeniesiony z tamtejszego kościoła do Leszczyńca w lub po ’72 roku .


Źródła:

Wierna R., Apokryficzne przedstawienie męczeństwa św. Bartłomieja Apostoła na obrazie z kościoła parafialnego w Burgrabicach, w: VOX PATRUM 32 (2012) t. 57, Warszawa 2012.

bierun-bartlomiej.wiara.org.pl

parafialeszczyniec.jimdo.com

portalwrona.com

university.orygenes.pl

wikiwand.com

Facebook Comments

Comments are closed.