Zawyją syreny w godzinę „W”

JStarosta Kamiennogórski 1 sierpnia 2019 roku o godz. 17.00 przeprowadza trening systemu powszechnego ostrzegania. Tak samo jak Gmina Kamienna Góra, która w tym samym momencie przeprowadza trening systemu wczesnego ostrzegania.

Oznacza to, że 2 urzędy w tym samym czasie i w tej samej formie upamiętniają 75 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.


Źródła:

gminakamiennagora.pl

kamienna-gora.pl

Facebook Comments

Comments are closed.