„ogorzelecki” przemysł – aneks

003A

Ogorzelec od lat 30. XX wieku pomimo, że dotknięty tzw. Wielkim Kryzysem rozwinął się w innowacyjnych dziedzinach przemysłu – o czym przeczytasz tutaj.

W latach 40. XX wieku Ogorzelec zostaje jednym z centralnych punktów przesyłowych na linii telekomunikacyjnej III Rzeszy dla strategicznych informacji wpływających na geopolitykę. Projekt działający pod nazwą „Rüdiger” oraz „Sonderzug” („Złoty Pociąg”) – odciągający uwagę kryptonim „Riese”


Na głównym zdjęciu: brama wejściowa do budynku zarządu zakładu w Ogorzelcu

Facebook Comments

Comments are closed.