„ogorzelecki” przemysł – aneks

003A

Ogorzelec od lat 30. XX wieku pomimo, że dotknięty tzw. Wielkim Kryzysem rozwinął się w innowacyjnych dziedzinach przemysłu – o czym przeczytasz tutaj.

W latach 40. XX wieku Ogorzelec zostaje jednym z centralnych punktów przesyłowych na linii telekomunikacyjnej III Rzeszy dla strategicznych informacji wpływających na geopolitykę. Projekt działający pod nazwą „Rüdiger” oraz „Sonderzug” („Złoty Pociąg”) to celowo odciągający uwagę kryptonim


Na głównym zdjęciu: brama wejściowa do budynku zarządu zakładu w Ogorzelcu

Facebook Comments

Comments are closed.