jedynie Prawda jest ciekawa:

Bolesław_Piasecki

Po zakończeniu II wojny światowej niósł pomoc aktywistom z konspiracji narodowej – zarówno tym, którzy ujawnili się władzy, jak i tym którzy musieli bezwzględnie pozostać w ukryciu. Dawni żołnierze AK represjonowani i skazywani przez władzę komunistyczną na niebyt polityczny oraz zawodowy wielokrotnie znajdowali pracę w jego licznych przedsiębiorstwach. Pomógł niejednemu działaczowi podziemia niepodległościowego przenieść się z rodziną na teren powiatu kamiennogórskiego i otworzyć nowy rozdział życia. Jednym z miejsc, w którym zatrudniał prześladowanych były ogorzeleckie zakłady INCO VERITAS, działające dzisiaj pod nazwą GRUPA INCO S.A. i produkujące różnego rodzaju chemię, m.in. najsłynniejszy polski płyn do mycia naczyń Ludwik.

Wspierani przez niego żołnierze AK, których otaczał szczególną opieką, trafiali do jego przedsiębiorstw tylko z polecenia i według wytycznych. W szczególnych przypadkach odbywało się to na zasadzie: „Tutaj masz nowe papiery. Od dzisiaj to jest twoje nowe nazwisko, nazywasz się tak i tak, urodziłeś się tu i tu, a o przeszłości więcej już na głos nie wspominaj. Od teraz liczy się dla ciebie tylko dziś i jutro”. Sposób w jaki pomagał ludziom znajdującym się w tarapatach powodował, że zyskiwał wdzięcznych i lojalnych współpracowników na długie lata. Dzięki temu spełniał założoną misję ratowania biologicznej substancji narodu w czasie okupacji i równolegle kształtował ją ideologicznie na potrzeby przyszłości. Władza PRL umożliwiła mu swobodę prowadzenia działalności gospodarczej, sama stworzyła w ten sposób ewenement w całym bloku wschodnim – bowiem rządził on państwem w państwie – jedynym takim prywatnym koncernem kapitalistycznym od Łaby do Władywostoku. W zamian za to musiał lojalnie współpracować z aparatem państwowym. U władzy PRL wielokrotnie interweniował w sprawach aresztowanych i więzionych akowców – prosząc o ich zwolnienie – z czego skutecznie udało mu się pomóc 400-500 razy (m.in. uratował Pawła Jasienicę przed karą śmierci).

Ogorzelec w jego karierze politycznej ma znaczenie symboliczne. To własnie tu – w Naszym okręgu – w województwie jeleniogórskim wystartował po raz pierwszy w wyborach na Sejm PRL (maj 1965 r. przy frekwencji 96,6 %). Po wygranej wszedł w skład pięcioosobowego Koła Poselskiego PAX, którego został przewodniczącym.

PAX

„Nowiny Jeleniogórskie – magazyn ilustrowany ziemi jeleniogórskiej” Rok VIII (1965), nr 17 (370)

Pozostawiając na boku ocenę moralną osoby Bolesława Piaseckiego, jak i próbę sklasyfikowania go w kategoriach białe – czarne (dla jednych bohater, dla innych zdrajca kolaborujący z władzą komunistyczną) trzeba przyznać, że był on jednym z najbardziej wpływowych talentów organizacyjnych polskiej sceny politycznej XX wieku. Istotą jego sukcesu było to, że koncentrował się bezwzględnie na tych istotnych zagadnieniach wyznawanych koncepcji i ideałów, które były kluczowe dla jednoczenia szerokich mas współpracowników i zwolenników. Jako znakomity analityk i bystry obserwator – dynamicznie reagował na wszelkie zmiany dokonujące się w otaczającej go (mikro-makro) rzeczywistości gospodarczo-politycznej – co pomagało mu nie tylko w rzutkim prowadzeniu przedsiębiorstwa, ale również w redagowaniu wciąż na nowo idei, koncepcji i programów dla nadciągającej Polski. Był człowiekiem, dla którego pieniądze nigdy nie były celem samym w sobie, a mądrość i zrozumienie zmian zachodzących w społeczeństwie pozwalały mu na współpracę z przeróżnymi środowiskami. Analityczny umysł, zimna logika, kontrowersyjna kreatywność – to te cechy umożliwiały mu tworzyć śmiałe projekcje i wizje przyszłej Rzeczpospolitej. Jedną z nich była wizja oswobodzenia Polski z rąk komunizmu. Tak rozmawiał o tym ze Stefanem Kisielewskim:

Zacząłem go atakować: robisz świństwa, walczysz z Kościołem, organizujesz księży patriotów, tak nie można itd. Piasecki pozwolił mi się wygadać, pod koniec jeszcze walnął wódkę i powiedział: „Stefan, ty jedź do Krakowa i powiedz swoim kolegom: Ruscy stąd nie wyjdą przez 50 lat”. Pomylił się o pięć lat.

Wcześniej rozpościerał wizję utworzenia Imperium Słowiańskiego od morza do morza pod przywództwem Polski. Koncepcja ta w szerokim stopniu nawiązywała do Idei Jagiellońskiej oraz Idei Międzymorza – wysuwanej przez Józefa Piłsudskiego. Dopiero dzisiaj koncepcja ta w zupełnie nowej odsłonie i przy zmodyfikowanych założeniach staje się faktem. W najbliższych miesiącach – na Naszych oczach – na ekranach Naszych telewizorów – zobaczymy jak tzw. Inicjatywa Trójmorza wchodzi w zasadniczą fazę realizacji¹.


Bolesław Piasecki (1915 – 1979) – krótka nota biograficzna:

Polski polityk o zabarwieniu nacjonalistycznym w okresie międzywojennym, jeden z założycieli Obozu Narodowo-Radykalnego, a po jego rozłamie – przywódca Ruchu Narodowo-Radykalnego „Falanga”, internowany w okresie sanacji w Berezie Kartuskiej.  Prawnik i publicysta, oficer Wojska Polskiego w czasie II wojny światowej; twórca Konfederacji Narodu i dowódca Uderzeniowych Batalionów Kadrowych, włączonych z czasem do Armii Krajowej; aresztowany najpierw przez Niemców, a później przez Sowietów. Zwolniony po deklaracji  wsparcia dla nowego porządku społeczno-politycznego. W 1947 roku stworzył Stowarzyszenie PAX – tzw. ruch społecznie postępowy katolików świeckich, który miał działać w formule tzw. potrójnego zaangażowania: katolickiego, patriotycznego i socjalistycznego. W okresie PRL był posłem IV, V, VI i VII kadencji a w latach 1971 – 1979 członkiem Rady Państwa. Przez całe życie zagorzały przeciwnik wolnomularstwa. Pochowany na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie – wraz z żoną Haliną (poległą w Powstaniu Warszawskim) i synem Bohdanem (zamordowanym²).


 Aneks:

¹ – znaczenie ma przebieg rozmów na linii Duda-Trump podczas szczytu NATO w Londynie (3-4 grudnia 2019).

² – zamordowany w niewyjaśnionych okolicznościach w 1957 – 13 kwietnia 1992 minister spraw wewnętrznych Antoni Macierewicz podjął decyzję o utajnieniu zbioru dokumentów dotyczących tej zbrodni.


 Źródła:

– Basałygo E., „900 lat Jeleniej Góry. Tędy przeszła historia. Kalendarium wydarzeń w Kotlinie Jeleniogórskiej i jej okolicach”, Jelenia Góra 2010.

– Dudek A., Pytel G., „Bolesław Piasecki: próba biografii politycznej”, Londyn 1990.

– Engelgard J., „Wielka gra Bolesława Piaseckiego”, Wydawnictwo Prasy Lokalnej, Warszawa 2008.

– Kiersztyn Tadeusz ks., „Zatrute źródło MASONERIA. Praca zbiorowa”, Wydanie 2. poprawione, Kraków 2010.

– Kisielewski S., „Abecadło Kisiela”, Wydawnictwo Iskry, Warszawa 1997.

– Kuta C., „Stowarzyszenie PAX jako instytucja pamięci zbiorowej”, w: Zeszyty Naukowe – Kultura Polityka 18/2015, Pamięć Instytucjonalna, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, Kraków 2015.

– Moczulski L., „Narodziny Miedzymorza. Ukształtowanie ojczyzn, powstanie państw oraz układy geopolityczne wschodniej części Europy w późnej starożytności i we wczesnym średniowieczu”, Wydawnictwo Bellona 2007.

– „Nowiny Jeleniogórskie, magazyn ilustrowany ziemi jeleniogórskiej”, Rok VIII (1965), nr 17 (370).

– Piasecki B., „Przełom narodowy” 1938

– Przetakiewicz Z. M. jr, „Spowiedź grzesznika. Z PAX-u, Solidarności i Andersena”, Wydawnictwo LTW, 2016.

- Przybysz K., „Imperium Słowiańskie Konfederacji Narodu – przyczynek do dziejów polskiej myśli politycznej” ,w: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K, Politologia. Vol. 6, Lublin 1999.

– Ziętek-Wielomska M., „Ideologia lóż masońskich”, Warszawa 2018.

– civitaschristiana-poznan.pl

– dzieje.pl

– konserwatyzm.pl

– mysl-polska.pl

– wikiquote.org

– xportal.pl

– materiały własne

Facebook Comments

Comments are closed.