Legenda o złotych jamach

Pod wsią Leszczyniec, po lewej stronie drogi ku Szarocinowi, na górskiej łączce od wielu lat pokazują sobie ludzie wiele głębokich jam. Jamy te znajdują się już w tym miejscu od niepamiętnych czasów i głuche tylko wieści krążą o ich pochodzeniu. 

Podobno niegdyś w tym miejscu były kopalnie złota i wokół każdej z tych jam kręcili się ludzie jak mrówki, wybierając i wypłukując odrobiny drogocennego kruszcu.

Ale pewnego razu jakaś poczciwa kobiecina jednej z okolicznych wsi użyła którejś z jam zupełnie inaczej niż dotąd jej używano. Nie tylko, że nie wyniosła stamtąd żadnego skarbu, ale przeciwnie, jeszcze przyniosła tu swój skromniutki, choć bardzo cenny dla niej skarb: ukryła we wnętrzy jamy trochę prosa. 

Wiele lat uplynęło od tej chwili. I czy to obraziły się na postępek biedaczki możne duchy, władcy złota spoczywającego w jamach, czy to inne były tego powody, nie wiadomo, ale od tego czasu już nikt ani kruszynyzłota w żadnej z jam nie znalazł. Między ludem krążyły tylko głuche wieści, że kiedyś jeszcze złotonośne jamy będą dostarczać znów ludziom bogactwa, ale stanie się to nie prędzej, aż upłynie tyle lat, ile ziarenek prosa schowałaongiś w jednej z jam owa kobieta. 

Kilka faktów:

W rejonie Leszczyńca rzeczywiscie wystepują pokłady złota w formie tzw. Złota pierwotnego, które jest wynikiem wytrącania się złota z gorących roztworów w skałach, m.in. poprzez nagłe spadki ciśnienia i temperatury. W świecie do złóż pierwotnych zaliczamy m.in. złoża Kalgoorlie i Bendigo w Australii, Witwatersrand w Afryce, Gongo Soco i Morro Velho w Brazylii, a w Europie – Hodrusa Hamre na Słowacji i Baia Mare w Siedmiogrodzie. W Polsce do złóż pierwotnych zalicza się złoża: Złotego Stoku, Wielisławki, Radomic, Kleczy, Leszczyńca, Czarnowa, Polkowic. 

Inne rodzaje złota to Złoto okruchowe – występuje w stanie wolnym, jest łatwe do wypłukania, czy  Złoto antropologiczne – znajdujące się w odpadach poeksploatacyjnych.  

Pokłady złota w Polsce

Szacuje się, że w rejonie Leszczyńca na 1 t skały przypada około 5 g czystego złota. 

Źródła: 

1) K. Kwaśniewski, Podania dolnośląskie, Wrocław 1968, s. 145. 

2)  Staffa M., Słownik geografii turystycznej Sudetów, Tom 5, Rudawy Janowickie, Wyd. I-BIS, Wrocław 1998, s. 176. 

3) www.e-numizmatyka.pl

4) www.katalogmonet.pl

Facebook Comments

Zostaw odpowiedź