Ogorzelec mógł być częścią Kowar

naglowekhistoria
W 1959 roku Dyrekcja i Załoga Zakładów Wzbogacania Chemicznych Surowców Kopalnych w Ogorzelcu, popierały postulat przyłączenia miejscowości Ogorzelec do Kowar. Pisały o tym m.in. ówczesne Nowiny Jeleniogórskie. Postulat upadł w wyniku sprzeciwu Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Kamiennej Górze, której Ogorzelec wówczas podlegał.

Głównym argumentem przemawiającym za taką propozycją był fakt, że 80% pracowników zatrudnionych w wyżej wspomnianym zakładzie zamieszkiwała wraz z rodzinami na terenie Kowar korzystając na miejscu z zaopatrzenia, szkół i wszelkich świadczeń, a wszelkie podatki i zobowiązania zakładu wpłacane były na rzecz innego powiatu.

Źródło: Nowiny Jeleniogórskie tygodnik ilustrowany ziemi jeleniogórskiej, nr 22 z 4-10 czerwca 1959 roku.

Facebook Comments

Zostaw odpowiedź