Kopalnia odkrywkowa amfibolitu i gnejsu „Ogorzelec”

kopalniaogorzelec

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kopalnia „Ogorzelec” Sp. z o.o.

Spółka pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kopalnia „Ogorzelec” Sp. z o.o. z siedzibą w Ogorzelcu powstała dnia 01.10.1991 roku na bazie przejętego oddziału Kopalń Odkrywkowych Surowców Drogowych we Wrocławiu, który od 1972 roku prowadził eksploatację tutejszego złoża amfibolitu. W sierpniu 1999 roku Spółka odkupiła od KOSD Wrocław mienie stanowiące kopalnię „Ogorzelec”, które do tego czasu było użytkowane przez Spółkę na podstawie umowy dzierżawy. Wszystkie udziały Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Kopalnia „Ogorzelec” Sp. z o.o. należą obecnie do firmy „Inco – Veritas” S.A. w Warszawie. Spółka prowadzi swoją działalność we wsi Ogorzelec (powiat kamiennogórski, województwo dolnośląskie), położonej u podnóża Przełęczy Kowarskiej przy drodze z Kamiennej Góry do Kowar.

Podstawową dziedziną działalności Spółki jest wydobywanie kamienia oraz produkcja wyrobów ze skał i kamienia naturalnego. W ramach tego od 1991 roku Spółka eksploatuje złoże amfibolitu „Ogorzelec” oraz produkuje i sprzedaje kruszywo amfibolitowe dla potrzeb budownictwa i drogownictwa. Na początku działalności wydobywczej Spółki złoże było udostępnione dwupoziomowym wyrobiskiem stokowym. W 1999 roku rozpoczęto udostępnianie poziomu wgłębnego. Teraz złoże udostępnione jest wyrobiskiem stokowo-wgłębnym posiadającym cztery poziomy eksploatacyjne. Wydobycie kopaliny i transport urobku do zakładu przeróbczego odbywa się w sposób typowy dla kopalń kamienia drogowego w Polsce. Skała urabiana jest materiałem wybuchowym. Urobek spod ściany ładowany jest koparką na samochody technologiczne i przewożony do zakładu przeróbczego zlokalizowanego tuż przy wyrobisku. Produkcja kruszyw początkowo odbywała się na dwóch oddzielnych instalacjach. Na tzw. „starym zakładzie” produkowano kliniec i tłuczeń a na tzw. „nowym zakładzie”, który jest częścią obecnego zakładu przeróbczego, grysy. W 1993 roku zbudowano drugą linię do produkcji grysów w „nowym zakładzie”. W 1999 roku rozpoczęto modernizację „nowego zakładu” przystosowując go do produkcji wszystkich asortymentów kruszyw a w 2001 roku zlikwidowano „stary zakład”. Obecnie cała produkcja odbywa się na jednym zakładzie przeróbczym, typu stacjonarnego, który posiada trzy stopnie kruszenia, kilka stopni przesiewania i dwie niezależne linie do produkcji grysów, co pozwala na uzyskanie wyrobów o najwyższej jakości. Płukanie grysów odbywa się na oddzielnej instalacji. Proces produkcyjny jest zautomatyzowany a przepływ mas skalnych kontrolowany. Wykonywana od kilku lat modernizacja zakładu przeróbczego oraz likwidacja „wąskich gardeł” w ciągu technologicznym wpłynęła na zwiększenie zdolności produkcyjnych zakładu przeróbczego oraz wydajności pracy. Pozwoliło to na zwiększenie miesięcznej produkcji w sezonie sprzedaży i pokrycie występującego wtedy zwiększonego zapotrzebowania na kruszywo. Podstawę produkcji i sprzedaży stanowią grysy. Ze względu na dobrą jakość wydobywanej skały ze złoża nie powstają odpady złożowe i przeróbcze.

Facebook Comments

Zostaw odpowiedź