Fauna

Na terenie Ogorzelca zaobserwować można nietoperza mroczka posrebrzanego (łac. Vespertilio murinus) z licznie reprezentowanej w naszym kraju rodziny mroczkowatych. Nie ma chyba nietoperza, który by miał dziwniejsze i piękniejsze futerko niż właśnie on. Jego nazwa pochodzi od charakterystycznych, srebrzyście przyprószonych końcówek sierści na zewnętrznej części ciała. W odróżnieniu od niej część brzuszna przybiera zazwyczaj barwę jasnoszarą lub popielatą. Nie trudno go rozpoznać po charakterystycznym głosie wydawanym podczas lotu, przypominającym cykanie świerszcza. W Polsce jest objęty ochroną prawną. Widywany był licznie w latach 90. XX wieku na obszarze całych Karkonoszy, również wschodnich, a więc w zachodniej części nadleśnictwa Kamienna Góra. Gatunek ten wykazywany jest obecnie po czeskiej stronie sąsiadującej z nadleśnictwem. W 2009 r. zaobserwowano go również w Ogorzelcu w czasie snu zimowego na jednym ze strychów (zdjęcie poniżej).

Mroczek posrebrzany

Ciekawostką ziemi kamiennogórskiej jest także bocian czarny (łac. Ciconia nigra), który w granicach nadleśnictwa Kamienna Góra gniazduje na pięciu obszarach w rejonie Klatki, Jarkowic, Czarnowa, Wieściszowic i Okrzeszyna. Prawdopodobnie zostaną wykazane nowe stanowiska tego gatunku w okolicach Ogorzelca, gdzie w ubiegłym roku obserwowano krążące bociany czarne: 2 dorosłe osobniki i 3 młode, a na żadnym z potwierdzonych dotychczas stanowisk nie stwierdzono 3 młodych. Można więc przypuszczać, że w okolicy znajduje się nie wykryte stanowisko bociana czarnego. Z uwagi na nieliczne występowanie (w Polsce jest ok. 1200 par) objęty ścisłą ochroną gatunkową.

Bocian czarny

Przeprowadzone w 1965 roku obserwacje nad rozszerzeniem głuszców (łac. Tetrao urogallus) na polskich terenach Karkonoskiego Parku Narodowego wykazały obecność tego gatunku w przylegających do niego obszarach. M.in. w leśnictwie Ogorzelec zlokalizowano 1 koguta i 2 kury. Dziś monitoring prowadzony na terenie nadleśnictwa Kamienna Góra nie potwierdza już obecności tego największego ptaka grzebiącego Europy w żadnym z jego leśnictw. W Polsce skrajnie nieliczny i zagrożony wyginięciem.

Samiec głuszca

Świbka błotna (Triglochin palustre) – gatunek znany z wilgotnych łąk i występujący przy stawku w ogorzeleckim kamieniołomie


Źródła:

1) K. Kostroň, J. Hromas, Dnešní rozšíření tetřeva hlušce (Tetrao urogallus L.) na polské straně Krknoš, Opera Concortica 5, 1968, s. 213-222.

2) mgr inż. M. Błońska, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu, Plan urządzenia lasu dla nadleśnictwa Kamienna Góra na okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2018 r. (Prognoza oddziaływania na środowisko i obszary NATURA 2000, Brzeg 2010.

Facebook Comments

Zostaw odpowiedź