Kategoria: Geologia

Tajemnica Polskiego Uranu

Z kart historii naszej wioski…

Amfibole z Ogorzelca – czy trzeba ich się bać?

W tym artykule przedstawiamy skład mineralny amfibolitów z ogorzeleckiego kamieniołomu na Zielonej Skale. Jest to skład orientacyjny opisany w dokumentacji geologicznej. Skały z Ogorzelca mają bardzo dobre właściwości w zakresie parametrów fizycznych (wysoka mrozoodporność i niska nasiąkliwość) i mechanicznych (niska ścieralność) dzięki obecności różnych odmian kwarcu oraz kseromorficznego oligoklazu, które wpłynęły na ich silną cementację.

Kopalnia rud miedzi „Frohe Erwartung” w Leszczyńcu

W 1801 roku w Leszczyńcu (niem. Haselbach) rozpoczęło działalność gwarectwo¹ „Frohe Erwartung”. W tłumaczeniu na język polski gwarectwo nosiłoby nazwę „Radosne (pomyślne) oczekiwanie”. Wydrążyło ono w zboczach góry Bobrzak² krótką sztolnię i szyb. W trakcie trwania tych prac napotkano na ślady dawnych wyrobisk. Rud jednak nie znaleziono. W 1803 roku pracowało tu już tylko dwóch ludzi i w tym samym roku roboty zostały wstrzymane […]

Ciekawostki geologiczne pomiędzy Ogorzelcem a Leszczyńcem oraz w kamieniołomie amfibolitów

W roku 1912 opublikowana została książka pt. „Łupki krystaliczne wschodnich Karkonoszy”. Jej autor – Berg – poruszył w niej m. in. zjawisko wtargnięcia gnejsów w amfibolity, które można zaobserwować pomiędzy Leszczyńcem,  a Ogorzelcem w przekroju skał odsłoniętych w 1905 roku podczas budowy linii kolejowej nr 308 Kamienna Góra-Kowary.