„Na Szlaku” (2/2)

PIĘKNE I DZIWNE NAZWY ZACHODNIEJ
CZĘŚCI KOTLINY KAMIENNOGÓRSKIEJ
(część 2.)

BIAŁKA. Nazwa Białka została urzędowo ustalona dla potoku wypływającego na SW zboczu Czarnych Toczysk, co wyraźnie wskazuje, że kierowano się nazwą miejscowości Nowa Białka, przez którą ciek zmierza na prawy brzeg Świdnika, zamiast nazwą miejsca jej wypływu (Czarnka?). Obecnie pojawiła się potoczna nazwa ‘Białka’ dla krótszego cieku płynącego przez wieś Stara Białka. Należy ją poprawić na nazwę złożoną (zestawienie): Mała Białka, przez dodanie członu odróżniającego – ‘Mała’. Białka (Weissbach) płynęła doliną zwaną Weissbachtal, a Mała Białka nosiła niemiecką nazwę Weisse Floss (Biały Pław). Hydronim ‘Białka’ jest nazwą ponowioną z rzeki Białka, prawego dopływu Dunajca. Nazwa została utworzona za pomocą przyrostka ‘–ka’ od przymiotnika ‘biały’ i oznaczała rzekę o wodach czystych i jasnym podłożu, (M. Malec SENGP).

Czytaj dalej »

dwaj-świadkowie

Minęły dwa miesiące od Równonocy, zwanej pierwszym dniem wiosny (przesilenie wiosenne za Nami). Obudzona do życia przyroda, której dobrodziejstwa widzimy na własne oczy – będąc niejako Świadkami tego, że tegoroczna wiosna zaskoczyła Nas bogactwem i hojnością awangardy wśród fauny, flory i aury, czego dowód – wczorajsze krótkotrwałe gradobicie i pierwsza burza w tym roku – zaprasza Nas do wyjścia w plener.

Czytaj dalej »