Spotkanie „ciała doradczego” z Prezesem Kopalni Ogorzelec

Dnia 20 lipca 2011 roku doszło do pierwszego spotkania „ciała doradczego” (wybranego na spotkaniu wiejskim) reprezentującego mieszkańców Ogorzelca z Prezesem Zarządu Przedsiębiorstwa Wielobranżowego  Kopalnia „OGORZELEC” Sp. z o.o. Poniżej prezentujemy protokół z jego przebiegu.

Protokół ze spotkania „ciała doradczego” reprezentującego mieszkańców Ogorzelca
z Prezesem Zarządu Przedsiębiorstwa Wielobranżowego
Kopalnia „OGORZELEC” Sp. z o.o.

 

Porządek spotkania:

 1. Sytuacja ekonomiczno-finansowa Kopalni „Ogorzelec”.
 2. Strategia Kopalni „Ogorzelec” na lata 2011-2015.
 3. Plan inwestycyjny Kopalni „Ogorzelec” na 2011 rok.
 4. Działania Kopalni „Ogorzelec” w sprawie zmniejszenia jej uciążliwości.
 5. Propozycje współpracy Kopalni „Ogorzelec” ze społecznością wsi Ogorzelec.

Ad. 1
Prezes Zarządu przedstawił wyniki działalności Kopalni „Ogorzelec” Sp. z o.o. osiągnięte w 2010 roku oraz obecną sytuację ekonomiczno-finansową firmy.

Ad. 2
W lipcu 2011 roku zostanie zatwierdzona przez właściciela Kopalni „Ogorzelec” strategia jej działalności na lata 2011-2014. Przewiduje ona miedzy innymi:

 • uruchomienie eksploatacji nowego złoża
 • budowę drogi transportowej z wyrobiska nowego złoża do zakładu przeróbczego
 • budowę nowego zakładu przeróbczego
 • uruchomienie nowego miejsca załadunku kruszywa na wagony (lokalizacja tego miejsca nie jest jeszcze znana, ale nie będzie to stacja PKP w Ogorzelcu)

Ad. 3
W planie działalności Kopalni „Ogorzelec” na 2011 rok przewidziano wykonanie następujących ważniejszych zadań inwestycyjnych:

 • zakup ładowarki
 • zakup trzech przenośników taśmowych
 • rozbudowa instalacji zraszającej
 • modernizacja instalacji do płukania kruszywa
 • zakup rozdzielni niskiego napięcia
 • remont jednego z budynków

Rozbudowa instalacji zraszającej oraz modernizacja instalacji do płukania kruszywa wpłynie na obniżenie emisji pyłów.

Ad. 4
W 2011 roku Kopalnia „Ogorzelec” zaplanowała wykonanie wielu przedsięwzięć wpływających na zmniejszenie jej uciążliwości. Najważniejsze to:

 • wstrzymanie produkcji w niedziele i święta
 • działania zmierzające do zmniejszenia zapylenia: ­ rozbudowa instalacji zraszającej ­ modernizacja instalacji do płukania kruszyw
 • zmiana organizacji robót strzałowych: ­ wprowadzenie dodatkowych warunków bezpieczeństwa wykonywania robót strzałowych – podział ściany poziomu + 615 m i zmniejszenie wielkości ładunku materiału wybuchowego w robotach strzałowych wykonywanych na tym poziomie ­ zmniejszenie zasięgu strefy rozrzutu odłamków skalnych i jej dokładniejsze oznaczenie w terenie
 • okresowe czyszczenie i zraszanie drogi wojewódzkiej nr 367
 • wprowadzenie obowiązku plandekowania samochodów ciężarowych wyjeżdżających z terenu zakładu (nacisk na przewoźników)
 • założenie na jednym z budynków mieszkalnych plomb monitorujących drgania sejsmiczne pochodzące od wykonywanych robót strzałowych

Ad. 5
Na 2011 rok Kopalnia „Ogorzelec” zaplanowała współuczestniczenie finansowe, rzeczowe i organizacyjne w wielu przedsięwzięciach realizowanych na rzecz mieszkańców wsi Ogorzelec. Najważniejsze to:

 • przekazanie środków na organizację imprez dla dzieci: choinka i dzień dziecka.
 • deklaracja pomocy rzeczowej przy budowie placu zabaw i boiska sportowego.
 • pomoc finansowa w remoncie wiejskiej świetlicy i remizy strażackiej.
 • pomoc finansowa dla Szkoły Podstawowej w Szarocinie i Gimnazjum w Pisarzowicach (m.in. dofinansowanie wyjazdów dzieci z Ogorzelca na zieloną szkołę).
 • pomoc finansowa klubom sportowym: Gnejs Ogorzelec i Amfibolit Leszczyniec.
 • pomoc finansowa Arkadiuszowi Stankowi, zawodnikowi Footbag Freestyle w wyjeździe na MŚ do Helsinek.
 • udostępnienie kamienia na potrzeby wsi i mieszkańców. Termin kolejnego spotkania został ustalony wstępnie na listopad br.

Facebook Comments

Comments are closed.