Plan Ochrony Rudawskiego Parku Krajobrazowego

27.10.2011 r. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę w sprawie ustanowienia planu ochrony Rudawskiego Parku Krajobrazowego (RPK). Z racji tego, że nasza miejscowość leży na granicy RPK zapisy uchwały dotyczą m.in. Ogorzelca, jego przyrody, tunelu kolejowego oraz Przełęczy Kowarskiej.

Plan ochrony – jest to dokument, który sporządza się i realizuje m.in. dla parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych, można sporządzić go także dla obszaru Natura 2000 lub jego części. Dla parków krajobrazowych jest podstawowym dokumentem planującym ochronę przyrody.

Zapisy świeżo uchwalonego planu mówią o zagospodarowaniu terenu Przełęczy Kowarskiej na cele turystyczne. Przewiduje się kompleksowe zagospodarowanie leżącego na niej parkingu, a więc:

  • uporządkowanie i wyrównanie terenu,
  • wyznaczenie miejsc parkingowych,
  • wyznaczenie miejsc wjazdu/wyjazdu,
  • ustawienie wiaty, stołów, ławek i koszy na śmieci,
  • ustawienie tablic informacyjnych z opisem Rudawskiego Parku Krajobrazowego,
  • ustawienie tablic informacyjnych o możliwości dojścia do interesujących miejsc (widokowa polana na szczycie Rudnika, tunel nieczynnej lini kolejowej od strony Ogorzelca).

Kolejnym zadaniem jakie przewiduje plan ochrony jest oznakowanie trasy dojścia z Przełęczy Kowarskiej do tunelu w Ogorzelcu oraz postawienie tablicy informacyjnej przy jego wylocie w pobliżu estakady nad torami (informacja o historii linii, unikalnym charakterze tunelu, ostrzeżenie dotyczące warunków zwiedzania obiektu – konieczność posiadania oświetlenia oraz ciepłej odzieży).

W zakresie obiektów cennych przyrodniczo zlokalizowano na terenie Ogorzelca 8 gatunków roślin podlegających ścisłej ochronie oraz 1 gatunek ptaków (poniższa mapa).

Legenda mapy:

 

Punkty czarne (stanowiska roślin):

9 – Dziewięćsił bezłodygowy (Carlina acaulis L.)

11 – Kukułka Fuchsa, stoplamek Fuchsa, storczyk Fuchsa (Dactylorhiza fuchsii)

12 – Kukułka szerokolistna (Dactylorhiza majalis)

15Kruszczyk szerokolistn  y (Epipactis helleborine  )

17 – Gółka długoostrogowa typowa (Gymnadenia conopsea subsp. conopsea)

18 – Gółka długoostrogowa gęstokwiatowa (Gymnadenia conopsea ssp. densiflora)

21Lilia złotogłów (Lilium martagon)

22Listera jajowata (Listera ovata)

 

Punkty żółte (stanowiska zwierząt):

1 – Jastrząb (zwyczajny), jastrząb gołębiarz (Accipiter gentilis)

Rośliny i zwierzęta objęte ścisłą ochroną gatunkową w Ogorzelcu

Źródło: Plan Ochrony Rudawskiego Parku Krajobrazowego.

Facebook Comments

Comments are closed.