Budżet 2014 – Ogorzelec, Leszczyniec, Szarocin

Urząd Gminy Kamienna GóraPoniżej prezentujemy w skrócie tegoroczny budżet Gminy Kamienna Góra w odniesieniu do Ogorzelca, Leszczyńca oraz Szarocina.

ZADANIA MAJĄTKOWE NA ROK 2014 (bez funduszu sołeckiego):

  • Ogorzelec – 0,00 zł
  • Leszczyniec – 55.000,00 zł (remont drogi gminnej nr 114888D)
  • Szarocin – 85.000,00 zł (remont mostu w ciągu drogi gminnej Nr 114881D)

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2014:

  • Ogorzelec – 19.022,04 zł

– pokrycie kosztów oświetlenia drogowego (1.000,00 zł)
– dokumentacja dodatkowych punktów świetlnych (1.500,00 zł)
– promocja wsi (zakup materiałów na wieniec dożynkowy, na konkurs potraw wigilijnych) (500,00 zł), zakup węgla, mebli, gier planszowych, nagłośnienia na świetlicę (2.522,04 zł)
– dojazd na w/w imprezy (500,00 zł)
– umowa o dotację (stroje dla sportowców) (3.500,00 zł)
– kontynuacja budowy placu zabaw ( 9.000,00 zł)
– koszty utrzymania placu zabaw (500,00 zł)

  • Leszczyniec – 18.572,91 zł

– organizacja zawodów sportowych i konkursów sprawnościowych dla mieszkańców Leszczyńca i całej gminy, promocja Leszczyńca w innych wioskach, konkurs potraw wielkanocnych i wigilijnych (750,00 zł)
– zakup materiałów na w/w imprezy (750,00 zł)
– ogrodzenie świetlicy wiejskiej (10.502,91 zł)
– zakup namiotu z reklamą Leszczyńca i Gminy Kamienna Góra (5.000,00 zł)
– podwyższenie istniejącego ogrodzenia na placu zabaw (1.000,00 zł), utrzymanie placu zabaw – paliwo do kosiarek, oleje (200,00 zł), zakup piasku pod huśtawki (370,00 zł)

  • Szarocin + Nowa Białka – 22.720,77 zł

– dokumentacja oświetlenia drogi (4.000,00 zł)
– wymiana instalacji elektrycznej w kuchni przy świetlicy wiejskiej, wykonanie wentylacji, zakup wyposażenia (14.220,77 zł)
– zakup urządzeń do zabawy, piasku, włókniny, paliwa do kosiarki (4.500,00 zł)


WYDATKI ŁĄCZNIE:

  • Ogorzelec – 19.022,04 zł
  • Leszczyniec – 73.572,91 zł
  • Szarocin – 107.720,77 zł

Źródło: Uchwała  nr XXXVI/208/13  Rady Gminy Kamienna Góra  z dnia 30 grudnia 2013 r.  w sprawie budżetu gminy Kamienna Góra na rok 2014 – Załącznik nr 3 oraz Załącznik nr 9 do w/w Uchwały (oczekuje na opublikowanie w Dzienniku Urzędowym).

 

 

Facebook Comments

Comments are closed.