Mieszkaniec Kowar wyzwalał niemiecki obóz koncentracyjny w Holiszowie

Dzisiaj 4 maja 2016r. zmarł Jan Knychała żołnierz Brygady Świętokrzyskiej NSZ mieszkaniec Kowar, który przemierzył cały szlak z brygadą i wyzwalał m.in. niemiecki obóz w Holiszowie k. Pilzna.

Jan Knychała po wybuchu II wojny światowej wstąpił do tajnej Narodowej Organizacji Wojskowej (NOW) w Częstochowie. W 1942r. po powstaniu Narodowych Sił Zbrojnych (NSZ), został wcielony do oddziałów Pogotowia Akcji Specjalnej. Jesienią 1943r. został przeniesiony do oddziału partyzanckiego NSZ pod dowództwem por. Władysława Kołacińskiego ps. Żbik, którego oddział latem 1944r. wszedł w skład Brygady Świętokrzyskiej NSZ jako 3 kompania 204 pułku piechoty Ziemi Kieleckiej. Jan Knychała brał udział we wszystkich działaniach 3 kompanii 204 pułku piechoty Ziemi Kieleckiej za co został odznaczony Krzyżem Walecznych.

13 stycznia 1945r. po rozpoczęciu ofensywy sowieckiej rozpoczął się marsz brygady na zachód. Jan Knychała wraz z grupą żołnierzy NSZ został 1 lutego 1945r. skierowany na kurs radiotelegrafistów. Po przejściu do Czechosłowacji przez m.in. Boguszów-Gorce 5 maja 1945r. brał udział w oswobodzeniu obozu koncentracyjnego dla kobiet w miejscowości Holiszów (Holýšov) k. Pilzna.

6 sierpnia 1945 roku Brygada Świętokrzyska NSZ dotarła do 3 Armii USA gen. G. Pattona i została przeniesiona do strefy amerykańskiej, do miasta Coburg. Latem 1945r. został skierowany wraz z grupą żołnierzy do II Korpusu gen. Wł. Andersa do Włoch, gdzie po przeszkoleniu został przeniesiony do Centrum Wyszkolenia Wojsk Pancernych w Gallipoli, zdobywając uprawnienia do kierowania samochodem pancernym Staghound. Po przeniesieniu do Anglii wstąpił do Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia.

W grudniu 1946r. powrócił do kraju na Dolny Śląsk, gdzie rozpoczął pracę w Jeleniej Górze. 24 kwietnia 1947r. ujawnił się w Powiatowym Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego w Jeleniej Górze, a rok później w nocy 11/12 lipca 1948 r. został aresztowany przez UB w Jeleniej Górze.

26 lipca 1948r. został przeniesiony do Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego we Wrocławiu, gdzie był przetrzymywany w śledztwie przez 125 dni. Po rozprawie przed Sądem Wojskowym we Wrocławiu w dniu 18 listopada 1948r. otrzymał wyrok 1 roku więzienia w zawieszeniu na 2 lata. Wrócił do pracy w PKP Jelenia Góra, gdzie pracował do 30 czerwca 1984r.

Jan Knychała mieszkał w Kowarach na Dolnym Śląsku, 4 maja 2016r. rozpoczął wieczną wartę.

źródło: armiakrajowazgorzelec.blogspot.com

foto: Zbigniew Piepiora

O Panu Janie Knychale można przeczytać również tutaj.

Facebook Comments

Comments are closed.