Raporty CIA o wydobyciu uranu w Kowarach. Wzmianki o Ogorzelcu.

Bez nazwy

Na stronie internetowej Eloblog pan Grzegorz Sanik przedstawił kilka odtajnionych raportów amerykańskiej Centralnej Agencji Wywiadowczej na temat wydobycia uranu w Kowarach. Kilkukrotnie w nich znalazła się wzmianka o Ogorzelcu. Z artykułem można się zapoznać tutaj.

Facebook Comments

Comments are closed.