Ekowycieczki po Ziemi Kamiennogórskiej

Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze wydało publikację przyrodniczą będąca wnikliwym opisem siedlisk zwierząt i roślin z terenu powiatu kamiennogórskiego, ze szczególnym uwzględnieniem unikatowych gatunków chronionych oraz terenów objętych programem Natura 2000.

Książeczki trafią do wszystkich szkół i bibliotek z terenu powiatu kamiennogórskiego i stanowić będą wspaniałe źródło wiedzy. Publikacja jest częścią zrealizowanego przez Starostwo Powiatowe, w ścisłej współpracy z Nadleśnictwem Kamienna Góra zadania “Ekowycieczki po Ziemi Kamiennogórskiej”. Na realizację przedsięwzięcia Powiat Kamiennogórski pozyskał dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Książka zawiera charakterystykę środowiska przyrodniczego Powiatu Kamiennogórskiego, opis najciekawszych siedlisk i form ochrony przyrody na jego terenie, przećwiczone na warsztatach metody wykonania zielnika metodą cyjanotypii, mnóstwo ciekawostek ekologicznych, zdjęć oraz propozycji wycieczek przyrodniczych. Nakład wydawnictwa to 3000 egzemplarzy.

Całkowita wartość przedsięwzięcia: 33 000,00 zł

Dotacja WFOŚiGW: 29 370,00 zł – 89%

Publikacja w wersji elektronicznej dostępna tutaj.

Facebook Comments

Comments are closed.