Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wójt Gminy Kamienna Góra podał do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Sołectwa: Leszczyniec, Ogorzelec, Szarocin przydzielono do obwodu nr 1: Leszczyniec Nr 100 – Filia Biblioteki Publicznej.

Lokal wyborcze otwarty będzie w dniu 25 maja 2014 r. w godz. 7.00 – 21.00.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego Wójtowi Gminy do dnia 5 maja 2014 r.

Źródło: BIP UG Kamienna Góra – tutaj.

Facebook Comments

Comments are closed.