Wytną 70 drzew

Na terenie części działek dawnych Zakładów Chemicznych INCO VERITAS S.A. planowana jest wycinka 70 drzew (64 topole osiki + 6 modrzewi europejskich). Wydano już pozwolenie.

Początkowo wniosek o usunięcie drzew złożyła firma INCO VERITAS S.A., czyli właściciel Kopalni "Ogorzelec," jednak wniosek został wycofany. Później wniosek złożyła osoba fizyczna, która otrzymała pozwolenie od Urzędu Gminy  Kamienna Góra. Działki, których dotyczy złożony wniosek to: 62/6, 62/11, 62/13, 62/14, 62/15, 62/18, 62/19. Drzewa mają tam obwody 90-340 cm.

Ogólny rzut działek, na których dokonana ma być wycinka

Źródła:

Facebook Comments

Comments are closed.