Udane Sprzątanisko

W piątek 22 maja przy tzw. pomniku w Ogorzelcu odbyła się impreza „Sprzątanisko” zorganizowana przez stowarzyszenie „Wrzosowisko Ogorzelec” i inaugurująca pierwszy realizowany przez nie projekt.

Celem projektu jest uporządkowanie całego terenu wokół pomnika oraz przywrócenie mu dawnego wyglądu. Dzięki temu powstałyby alejki z ławeczkami, miejsce na grilla czy po prostu miejsce do odpoczynku. Projekt finansowany jest ze środków Programu „Działaj Lokalnie” IX Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Filantropii w Polsce oraz ODL Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Granica” .

Pierwsze spotkanie było bardzo owocne. Oto relacja organizatorów: „Wolontariusze biorący udział z ochotą rzucili się w wir pracy. Panowie z OSP Ogorzelec wycinali samosiejki. Dorośli wolontariusze porządkowali teren, a dzieci z wielką chęcią pomagały. Po pracy wszyscy zgromadzili się przy wspólnym ognisku. Zabawa była przednia, śpiewom i żartom nie było końca. Z niecierpliwością czekamy na następną imprezę.”

Organizatorzy bardzo dziękuję  wszystkim uczestnikom, w szczególności dzieciom, które z dużym zaangażowaniem pomagały porządkować i już zapraszają na udział w kolejnych imprezach.

foto: https://www.facebook.com/WrzosowiskoOgorzelec

Facebook Comments

Comments are closed.